Plnění ozdravného programu - RHB cvičení

 

S plněním ozdravného programu začaly děti z A - pavilonu. Nejprve předvedla fyzioterapeutka paní Jitka Patočková rodičům při ukázkové hodině zásady správného držení těla, míčkování a rehabilitační cviky - to vše pro návaznost domácí péče. Hned další týden začalo pravidelné cvičení s fyzioterapeutkami. Cvičení slouží k individuální péči o zdravotně oslabené děti, k posílení svalového korsetu a dýchacích svalů.Je doplněno o pravidelné cvičení se zdravotní asistentkou.