Seznamování se školkou....

 

První týden započatého školního roku se předškoláci vydali na exkurzi po školce, prohlédli si ředitelnu, prádelnu, kuchyň a navštívili další třídu s předškoláky, se kterými se budou pravidelně setkávat při divadelních či hudebních představeních. Vše zakončili hrami na zahradě MŠ.