Školní výlet - Pohádková vesnička Podlesí - C pavilon