Dopravní hřiště

 

Předškoláci si udělalI procházku na dopravní hřiště a rozhodně se nenudilII. Vyzkoušeli si koloběžky, kola i motokáry a na zpateční cestu se nezapomnělI posilnit vydatnou svačinou.