Oslava Dne země

 

Vrámci celoročního ekologického propjektu oslavily děti z naší školičky Den země. A kde jinde než na nové zahradě v EKO stylu. Děti si nejprve zahradu pohrabaly a uklidily, poté procházely stanoviště s nejrůznějšími úkoly.

Dozvěděly se mnoho nového o koloběhu vody v přírodě, o probouzení stromů i o nakládání s odpady.