Den stromů

 

MŠ Větrná klade velký důraz na ekologickou výchovu. V rámci projektu Náš dub oslavily děti naučnou stezkou Den stromů. Poznávaly přírodniny, třídily odpad, manipulovaly se dřevem a dozvěděly se o stromech mnoho nového.