Plánované akce školy a jednotlivých tříd 2019 - 2020 - SLEDUJTE

ŘÍJEN  2019

CELÁ MŠ - ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ KROUŽKŮ ANGLIČTINA, TANEČNÍ

10.10.2019 - CELOŠKOLNÍ AKCE V MŠ - Slavíme Den stromů

10.10.2019 - CELOŠKOLNÍ AKCE - DIVADLO O PYŠNÉ PRINCEZNĚ

31.10.2019 - CELOŠKOLNÍ AKCE - RYTMICKÁ SHOW

 

A - DOLNÍ

10.10 2019 – Divadlo v MŠ O pyšné princezně – 45,- Kč

 

31.10. 2019 – hudební představení Rytmická show v MŠ – 55,- Kč

 

A - HORNÍ

10.10 2019 – Divadlo v MŠ O pyšné princezně – 45,- Kč

 

31.10. 2019 – hudební představení Rytmická show v MŠ – 55,- Kč

 

B - DOLNÍ

10.10 2019 – Divadlo v MŠ O pyšné princezně – 45,- Kč

 

31.10. 2019 – hudební představení Rytmická show v MŠ – 55,- Kč

 

B - HORNÍ

10.10 2019 – Divadlo v MŠ O pyšné princezně – 45,- Kč

 

31.10. 2019 – hudební představení Rytmická show v MŠ – 55,- Kč

 

C - DOLNÍ

10.10 2019 – Divadlo v MŠ O pyšné princezně – 45,- Kč

 

31.10. 2019 – hudební představení Rytmická show v MŠ – 55,- Kč

 

C - HORNÍ

10.10 2019 – Divadlo v MŠ O pyšné princezně – 45,- Kč

 

31.10. 2019 – hudební představení Rytmická show v MŠ – 55,- Kč