Plánované akce školy a jednotlivých tříd 2019 - 2020 - SLEDUJTE

PROSINEC  2019

CELOŠKOLNÍ AKCE A AKTIVITY

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

10.12.2019 - Velký koncert k 45. výročí Svitaváčku ve Fabrice 17 00

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ

Od 20. 12. -  1.1.2019 MŠ uzavřena. Ředitelství MŠ Vám přeje klidné vánoční svátky.

 

A - DOLNÍ

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

4.12. 2019 - Mikulášská besídka

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ

 

A - HORNÍ

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ

5.12.2019 - Andělská a čertovská školka

11.12. 2019 - Muzeum - adventní výstava

 

B - DOLNÍ

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ

11.12. 2019 - Muzeum - adventní výstava

 

B - HORNÍ

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ

11.12. 2019 - Muzeum - adventní výstava

 

C - DOLNÍ

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ

 

C - HORNÍ

4.12. 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

5.12.2019 - Mikulášská nadílka v celé MŠ