Plánované akce školy a jednotlivých tříd 2019 - 2020 - SLEDUJTE

LISTOPAD  2019

 

1.11. 2019 - AKCE C PAVILONU - STRAŠIDELNÉ DOPOLEDNE

13,14.11. 2019 fotografování dětí

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

12.11.2019 - logopedická depistáž Mgr. Novotná - starší děti

 

A - DOLNÍ

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

 

A - HORNÍ

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

28.11. 2019 - Vánoční tvořivé dílny s písničkou - v 15 00 pro rodiče v MŠ

 

B - DOLNÍ

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

 

B - HORNÍ

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

 

C - DOLNÍ

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ

 

C - HORNÍ

27.11- 2019 - pásmo pohádek pro celou MŠ