Oslava podzimu - zelený - lístečkový den

 

První podzimní den oslavily zvesela děti z áčka. Připravily se na zelený, lístečkový den. Vyrobily si čelenky a oblékly si zelené oblečení. Slavnost pokračovala v okolí dubu na školní zahradě zkoumáním a sběrem přírodnin.