Ukázka činnosti hasičů

 

Poslední školní den potěšili naše děti hasiči. Ukázali jim techniku a pomůcky a  pověděli jim mnoho zajímavého o této náročné profesi.  Děti si spoustu věcí mohly dokonce vyzkoušet. Největší radost však měly z opravdové hasičské stříkačky.