Ukázka činnosti policie a policejních psů

 

Děti s nadšením sledovaly ukázku práce psovodů. Dozvěděly se zajímavosti o práci policie, o výcviku psů i o zásadách bezpečného chování. Nakonec se mohly posadit do opravdového policejního auta. Moc děkujeme všem psovodům!