Červený den

 

Vesele ukončily školní rok děti ze třídy B - horní. Se svými učitelkami prožily červený - beruškový den.