Vystoupení studentek ZUŠ - dechové nástroje v mateřské škole

 

Velké poděkování patří studentkám ZUŠ Svitavy, které pod vedením MgA Lukáše Moravce přišly předvést do mateřské školy dechové nástroje. Děti si poslechly krátké skladbičky a dozvěděly se mnoho zajímavého o těchto hudebních nástrojích.